Экинчи аялды кандай учурда алса болот?

«Аллах Таала Куран Каримде Ниса сүрөсүнүн үчүнчү аятында мусулман эркектерге бирден төрткө чейин аял алганга уруксат деген. Бирок ошол эле аяттын бөлүгүндө Аллах Таала айткан “адилеттүүлүк кыла албасаңар бирөө менен гана чектелгиле” деген.

Башкача айтканда бирден төрткө чейин аял ала турган болсоңор силер үчүн ошол аялдардын укугун бирдей, адилеттүүлүк менен карай алсаңар деп шарт койгон. Ошондуктан кимде ким качан өзүнө толук “мен адилеттүүлүк” кыла алам деген ишеним болуп, экинчи аял алып экөөнүн тең укугун бирдей карап жашаса Алланын астында ал күнөөкөр эмес.


Ал эми кимде ким адилеттик кылганга күчү жетпесе ал үчүн экинчи аял алышка уруксат эмес, тетирсинче ал күнөөкөр болот.