«Бала төрөлгөндө сайылчу вакцина, Ислам динине каршы келеби. Каршы келсе эмне үчүн каршы келет? Эмне үчүн кээ бир молдокелер балдарына эмдөө кылуудан баш тартышат? Эмдебей койсо болот деген Фатфа чыканбы?»

Бала төрөлгөндөгү вакцина (эмдөө) берүүнүн өкүмү кандай?

Бала төрөлгөндөгү эмдөөнүн пайдасы менен зыяны медицина илимине таандык. Ал эми мындай учурда шарияттагы эмдөөнүн өкүмү медициналык жактан чыккан натыйжага карап берилет. Ошондуктан эмдөөгө жооптуу болгон органдар тарабынан экспертизадан өтүп, жоопкерчиликүү, тажрыйбалуу дарыгерлер тарабынан эмдөө боюнча зыяны жок деген тастыктоо болсо, бала төрөлгөндөн кийин эмдетүүгө исламда каршылык жок.